Tag: esim

  • iSIM là gì?

    iSIM là gì?

    Mới đây, Qualcomm và Vodafone đã tiết lộ một smartphone sử dụng công nghệ SIM tích hợp mới (integrated SIM, viết tắt là iSIM) hứa hẹn có thể tạo ra đột phá cho công nghệ smartphone trong tương lai. Công nghệ iSIM là gì? Không giống như eSIM sử dụng chip riêng, iSIM sử dụng […]

  • eSIM là gì?

    eSIM là gì?

    eSIM viết tắt của từ Embedded SIM, là một loại SIM điện tử được hàn trực tiếp vào bảng mạch của thiết bị khi sản xuất, thay thế các loại SIM nhựa thông thường hiện nay. eSIM là gì? eSIM là một dạng thẻ SIM có thể lập trình được nhúng trực tiếp vào thiết bị thay […]