Tag: fake

  • Hàng chuẩn auth là gì?

    Hàng chuẩn auth là gì?

    Hàng Auth (hàng Authentic) nghĩa là hàng chính hãng. Hàng chuẩn auth còn được gọi là hàng real, đều là những từ chỉ sản phẩm chính hãng, dùng để phân biệt với các loại hàng khác như hàng fake, replica. Mời bạn tham khảo thêm 7 lưu ý khi mua mỹ phẩm online! 1. Hàng […]