Tag: Huada

  • Vi điều khiển có kích thước nhỏ nhất thế giới

    Vi điều khiển có kích thước nhỏ nhất thế giới

    Vi điều khiển có kích thước nhỏ nhất thế giới Ngày nay, rất nhiều thiết bị điện tử có kích thước ngày càng nhỏ hơn. Điều đó bắt buộc phải cần những bộ vi điều khiển (MCU – Micro Controller Unit) hoặc CPU cũng phải nhỏ hơn. Mới đây, một vi điều khiển MCU tốc…