Tag: isim

  • iSIM là gì?

    iSIM là gì?

    Mới đây, Qualcomm và Vodafone đã tiết lộ một smartphone sử dụng công nghệ SIM tích hợp mới (integrated SIM, viết tắt là iSIM) hứa hẹn có thể tạo ra đột phá cho công nghệ smartphone trong tương lai. Công nghệ iSIM là gì? Không giống như eSIM sử dụng chip riêng, iSIM sử dụng […]