săn sale shopee, siêu sale đây

Cách có màu film giả lập trên Capture One!

Chúng tôi xin hướng dẫn cách có tất cả màu film giả lập trên Capture One, cách để có tất cả các film simulations mới nhất trên các đời máy Fuji cũ.

Mời bạn tham khảo LENS SIGMA CHO FUJI CHÍNH THỨC RA MẮT!

Cách có màu film giả lập trên Capture One!

Cách có màu film giả lập trên Capture One MacOS

  1. Mở thư mục Applications, tìm Capture One sau đó chuột phải chọn “View package content”
  2. Tìm đến thư mục Contents/Frameworks/ImageProcessing.framework/Versions/A/Resources/FilmCurves/
  3. Giả sử bạn muốn có tất cả màu film giả lập của máy Fujifilm X-T5, thì trong thư mục FilmCurves bạn tìm tất cả các file bắt đầu bằng “FujiXT5”. Để dễ tìm thì bạn chọn Sort by name để sắp xếp các file. Sau đó copy tất cả các files này ra 1 thư mục backup, sẽ có 2 loại file “.fcrv” và “.P1X”, tổng cộng khoảng vài chục file. Tương tự nếu muốn lấy film sims của XH2S thì tìm file “FujiXH2S”.
  4. Trong thư mục backup, bạn đổi tên tất cả các file này và thay “FujiXT5” bằng tên của đời máy bạn đang chụp. Chẳng hạn bạn chụp bằng XT1 thì thay thành “FujiXT1”, XT3 thì thay thành “FujiXT3”,…
  5. Copy các file đã đc đổi tên này vào thư mục FilmCurves, nếu được hỏi có Replace các file cũ không thì chọn Skip.
  6. Done, giờ mở Capture One lên hưởng thành quả.
Cách có màu film giả lập trên Capture One!

Cách có màu film giả lập trên Capture One Windows

Cách làm với Windows cũng tương tự, chỉ khác đường dẫn đến thư mục FilmCurves. Tùy vào nơi bạn cài Capture One, ví dụ ở máy của tôi là C:\Program Files\Capture One\Capture One 20\Film Curves


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *