Category: Sức Khỏe

  • Chỉ số SpO2 là gì? SpO2 bao nhiêu là bình thường?

    Chỉ số SpO2 là gì? SpO2 bao nhiêu là bình thường?

    Chỉ số SpO2 là gì? SpO2 bao nhiêu là bình thường? Chỉ số SpO2 là gì? Theo Wikipedia, SpO2 (độ bão hòa oxy) là tỷ số hemoglobin bão hòa oxy so với tổng số hemoglobin trong máu. Cơ thể con người điều chỉnh sự cân bằng oxy trong máu rất chính xác và cụ thể. […]