săn sale shopee, siêu sale đây

Tag: trái phiếu

  • Trái phiếu SCB là gì?

    Trái phiếu SCB là gì?

    Trái phiếu SCB là gì? Trái phiếu SCB là trái phiếu được phát hành bởi Ngân hàng TMCP Hồ Chí Minh SCB, là một chứng nhận nghĩa vụ nợ của SCB phải trả cho người sở hữu trái phiếu đối với một khoản tiền cụ thể (mệnh giá của trái phiếu), trong một thời gian xác định…

  • Trái phiếu là gì?

    Trái phiếu là gì?

    Trái phiếu là loại chứng khoán xác nhận nghĩa vụ nợ của doanh nghiệp hoặc chính phủ với người nắm giữ. Trái phiếu là gì? Trái phiếu là một loại chứng khoán chứng nhận nghĩa vụ nợ của người phát hành phải trả cho người sở hữu trái phiếu đối với một khoản tiền cụ…