săn sale shopee, siêu sale đây

Trái phiếu là gì?

Trái phiếu là loại chứng khoán xác nhận nghĩa vụ nợ của doanh nghiệp hoặc chính phủ với người nắm giữ.

Trái phiếu là gì?
Một loại trái phiếu doanh nghiệp

Trái phiếu là gì?

Trái phiếu là một loại chứng khoán chứng nhận nghĩa vụ nợ của người phát hành phải trả cho người sở hữu trái phiếu đối với một khoản tiền cụ thể, trong một thời gian xác định và với một khoản lợi tức quy định. Người phát hành có thể là doanh nghiệp, một tổ chức chính quyền như Kho bạc Nhà nước, chính quyền.

Đơn vị phát hành trái phiếu phải trả lợi tức cho người sở hữu trái phiếu và hoàn trả khoản tiền vay khi trái phiếu đáo hạn.

Trái phiếu là gì?

Trái phiếu là chứng khoán nợ, vì vậy khi công ty bị giải thể hoặc phá sản, người nắm giữ trái phiếu được ưu tiên thanh toán trước cổ đông nắm giữ cổ phiếu. Khác với người nắm giữ cổ phiếu, trái chủ (người nắm giữ trái phiếu) không có quyền tham gia vào hoạt động của công ty.

Cổ phiếu và trái phiếu có gì khác nhau?

Trên thị trường chứng khoán phổ biến 2 hình thức đầu tư là cổ phiếu và trái phiếu, tuy nhiên nhiều người vẫn còn nhầm lẫn giữa 2 hình thức này.

Đặc điểmTrái phiếu Cổ phiếu
Chủ thể phát hànhDoanh nghiệp, Ngân hàng, Chính phủ.Công ty cổ phần
Quyền lợi của chủ sở hữu– Người sở hữu trái phiếu sẽ được trả lãi suất cố định vào thời gian xác định.
– Không có quyền tham gia và hoạt động của đơn vị phát hành trái phiếu.
– Người sở hữu cổ phiếu của công ty sẽ trở thành cổ đông và có những quyền lợi khác nhau tùy vào loại cổ phần họ nắm giữ.
– Được chia lợi nhuận phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty.
– Có quyền tham gia vào việc quản lý và được điều hành hoạt động của công ty. 
Thời gian được sở hữuCó thời hạn nhất định và được ghi trong trái phiếu.Không có thời gian nào cụ thể. 
Thứ tự ưu tiên thanh toán nếu công ty bị giải thể, phá sảnTrái phiếu được ưu tiên thanh toán trước cổ phiếu.Phần vốn được góp của cổ đông phải thanh toán sau cùng khi đã thanh toán hết các nghĩa vụ khác.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *