săn sale shopee, siêu sale đây

Máy tính 880 có bảng tuần hoàn không?

Câu trả lời là CÓ. Máy tính CASIO 880 có bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học giúp bạn tra cứu mọi nguyên tố trong bảng một cách dễ dàng.

Mời bạn tham khảo thêm máy tính Casio 880 giá bao nhiêuMáy CASIO 880 có được mang vào phòng thi không?

Máy tính 880 có bảng tuần hoàn không?

Máy tính 880 có bảng tuần hoàn không?

Tính năng Bảng nguyên tử / Atomic Table của fx 880 BTG cho phép các bạn:

  • Số thứ tự của nguyên tố trong bảng tuần hoàn (số hiệu nguyên tử) của tất cả 118 nguyên tố;
  • Kí hiệu hóa học của nguyên tố;
  • Khối lượng nguyên tử của nguyên tố và sử dụng như một biến nhớ trong tính toán giá trị.

Các bước mở bảng tuần hoàn

Máy tính 880 có bảng tuần hoàn không?

Bước 1: Nhấn phím CATALOG → sử dụng các phím điều hướng con trỏ chọn Atomic Table → nhấn phím OK

Bước 2: Chọn Periodic Table → nhấn phím OK

Máy tính 880 có bảng tuần hoàn không?

Khi bảng nguyên tử được khởi động màn hình máy tính sẽ xuất hiện hình như trên. Trong đó, ô màu đen là vị trí của con trỏ tức là vị trí của nguyên tố đang chọn trong bảng tuần hoàn.

Bên tay phải là thông tin về nguyên tố đó, bao gồm:

  • Số thứ tự của nguyên tố trong bảng tuần hoàn / số hiệu nguyên tử
  • Kí hiệu hóa học của nguyên tố
  • Khối lượng nguyên tử của nguyên tố

Bạn sử dụng các phím  để di chuyển con trỏ đến các ô khác và xem thông tin của các nguyên tố khác.

Cách lấy khối lượng nguyên tử của các nguyên tố

Bạn nên ghi nhớ số hiệu nguyên tử của các nguyên tố thường gặp sẽ giúp bạn lấy nhanh nguyên tử khối của nguyên tố bất kì.

Số hiệu nguyên tửNguyên tốSố hiệu nguyên tửNguyên tố
1H26Fe
6C28Ni
7N29Cu
8O30Zn
11Na35Br
12Mg47Ag
15P53I
17Cl56Ba
19K78Pt
20Ca79Au
24Cr80Hg
25Mn82Pb

Giả sử chúng ta cần lấy nguyên tử khối của Hidro để tính toán thì có hai cách:

Cách 1. Bấm phím CATALOG → chọn Atomic Table → chọn Atomic Weight → Nhập số 1 (chính là số hiệu nguyên tử của Hidro, cần lấy nguyên tử khôi của nguyên tố khác thì bấm số tương ứng – tham khảo bảng phía trên)

Cách 2. Bạn lưu mở bảng nguyên tử, chọn nguyên tố cần lấy nguyên tử khối (chẳng hạn Hidro) → nhấn phím EXE → nhấn phím EXE

Sau đó nhấn phím VARIABLE → chọn biến nhớ A → nhấn phím EXE → nhấn phím EXE để lưu (Store) giá trị của nguyên tử khối Hidro vào biến A.

Khi đó, bạn có thể sử dụng biến nhớ A để tính toán như tính toán với các biến nhớ thông thường.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *